Prihláste sa k odberu noviniek a získajte zľavu 4 € na prvý nákup
Úvod Ako vybrať termostat?

Ako vybrať termostat?

Či už máte doma plynový kotol, tepelné čerpadlo alebo elektrokotol, aby ste si zaistili optimálnu teplotu a neutrácali pritom zbytočne za energie, potrebujete termostat. Pomôže vám dobre regulovať vykurovanie, tým že udržuje stálu teplotu v miestnosti podľa vášho nastavenia. Termostaty, ktoré ponúkame, môžeme rozdeliť na termostaty príložné a izbové. Priestorové alebo izbové termostaty sa ďalej podrobnejšie delia podľa spôsobu svojho ovládania alebo komunikácie s vykurovacou sústavou. Zvláštnou podkategóriou izbových termostatov sú potom tie na podlahové vykurovanie. Žiadne strachy, na všetky druhy a ich výhody sa detailnejšie pozrieme nižšie.
Príložné
Izbové
Smart
OpenTherm
Podlahové
Spôsob ovládania:
Programovateľné
Manuálne
Ďalšie podnetné informácie:
Nastavenie
Slovníček
FAQ

PRíložné termostaty

Príložné termostaty s povrchovou montážou slúžia na stráženie teploty v potrubí obehovej tepelnej sústavy. Pre montáž na potrubie môžete využiť náš model P5683 s pružinou, ktorou k nemu termostat ľahko prichytíte. Vďaka ovládaniu vykurovania príložným termostatom ľahko docielite obehu vody v kúrení s požadovanou teplotou.

Máme tiež príložné termostaty s kapilárovým čidlom (modely P5684, P5682). Termostaty s čidlom umiestneným na konci zhruba 1 meter dlhej kapiláry (podľa konkrétneho modelu) sa využívajú tam, kde je potrebné oddeliť čidlo a riadenie teploty. Typickým príkladom takéhoto použitia môže byť ponorenie čidla do bojlera. Poslednou skupinou sú jímkové termostaty, ktoré sa používajú napríklad na montáž do akumulačnej nádrže (modely P5685 a P5686).
 

IZBOVÉ termostaty

Izbovým termostatom je možné ovládať kotol, elektrické kúrenie, tepelné čerpadlo a pri vybraných modeloch aj chladiace systémy. Tým, že ovládaciu jednotku termostatu umiestňujeme do miestnosti, kde požadujeme regulovať okolitú teplotu, potrebujeme nejako zaistiť komunikáciu medzi ňou a kotlom. Podľa toho, akým spôsobom ich prepojíme, delíme izbové termostaty na drôtové a bezdrôtové. Termostaty dokážu spínať kotol pomocou štandardného relé, alebo cez rozhranie protokolu OpenTherm. Pre zistenie, či váš kotol je možné spínať s pomocou svoriek NO/COM alebo komunikáciou OpenTherm, je dôležité preštudovať si manuál kotla alebo sa spojiť s jeho výrobcom. Pokiaľ nemôžete nájsť v špecifikácii kotla, aký používa komunikačný protokol, tak vás upokojí, že aj OpenTherm termostaty EMOS podporujú obe možnosti pripojenia ku kotlu. Káblové prepojenie cez relé s výstupnými svorkami označenými NO/COM je kompatibilné s naprostou väčšinou kotlov.
 
Drôtové
Bezdrôtové

Drôtové termostaty

Drôtové izbové termostaty volia zákazníci hlavne pokiaľ majú nachystanú kabeláž do vyhovujúcej referenčnej miestnosti, tj. izby, kde sa meria teplota a kde je umiestnený termostat. Ku kotlu sa termostat pripojí kabelážou, pričom batériovo napájanej spínacej jednotke stačí prepojenie dvoma vodičmi, pri napájaní jednotky 230 V, potrebujete aj tretí vodič (napr. môžete použiť trojžilový silový kábel CYKY s prierezom 1,5 mm). Pre OpenTherm termostaty je kvôli súbehu silového a dátového vedenia vhodnejší tienený kábel JYTY (napr. JYTY-O 4x1mm), s ktorým navyše pri malej svorkovnici môže byť lepšia manipulácia, pretože je tenšia. Zapojenie termostatu je pomerne jednoduché, jedná sa však stále o elektrické vedenie, takže by ho mal vykonávať kvalifikovaný odborník. Ten pripojí káble do označených svoriek podľa schémy zapojenia v návode termostatu.

+ jednoduché sprevádzkovanie termostatu
+ stabilný prenos komunikácie medzi termostatom a kotlom

– vyžaduje natiahnutie kabeláže (potom nie je možné zmeniť referenčnú miestnosť)
 

Bezdrôtové termostaty

Bezdrôtové izbové termostaty využijete, ak chcete z akéhokoľvek dôvodu zmeniť vašu referenčnú miestnosť a nechcete viesť cez izby novú kabeláž. Bezdrôtová komunikácia tiež príde vhod pokiaľ potrebujete na jeden termostat pripojiť viac prijímačov na ovládanie tepelných zariadení, napr. viac infra panelov v jednej miestnosti.

Označenie bezdrôtový, neznamená, že je možné termostat automaticky ovládať cez mobilnú aplikáciu, ale iba popisuje spôsob prenosu medzi ovládacou jednotkou a kotlom. Bezdrôtový termostat sa vždy skladá zo spínacej a ovládacej jednotky. Spínacia jednotka sa napojí káblom na ovládacie svorky kotla a bezdrôtovú ovládaciu jednotku máte v miestnosti (na stene, na stojane), odkiaľ chcete merať teplotu a ovládať vykurovanie. Signál medzi jednotkami prechádza aj murivom, je ale potrebné si uvedomiť, že každým prestupom muriva rádiový signál slabne. Okrem muriva má na stabilitu a priestupnosť signálu vplyv aj blízkosť iných domácich elektrozariadení.

+ môžete meniť referenčnú miestnosť
+ možnosť spínania viacerých zariadení pomocou jedného termostatu

– riziko rušenia prenosu signálu
 

Smart termostaty

Termostaty radu GoSmart potom ponúka zvláštnu možnosť vzdialeného ovládania prostredníctvom mobilnej aplikácie (ako pre iOS, tak Android). Termostaty EMOS GoSmart (P56211, P56201) majú vlastnú aplikáciu postavenú na overenej globálnej platforme TUYA. Termostat stačí zapojiť a následne je možné všetko ovládať z nainštalovanej aplikácie v smartfóne. Výhody vzdialeného prístupu sú jednoduché: prehľad o aktuálnej aj požadovanej teplote a všetky nastavenia máte pohodlne k dispozícii odkiaľkoľvek, z pohovky pri televízii rovnako ako napríklad z práce. Zabudli ste pred odchodom na chalupu vypnúť kúrenie? S GoSmart modelmi žiaden problém. Majú navyše ďalšie múdre funkcie ako ovládanie hlasovými asistentmi Google Assistant a Amazon Alexa alebo reguláciu podľa vašej GPS polohy. Vraciate sa z dovolenky? GoSmart termostat v pravý moment zopne kotol na vykurovanie či chladiacu jednotku a vrátite sa do domova s príjemnou teplotou.

+ inteligentné a automatizované tepelné scénáre
+ ovládanie a prehľad o teplote vo vašom domove odkiaľkoľvek

– správne nastavenie domáceho routeru (2,4 GHz)
 

OpenTherm termostaty

Termostaty s OpenTherm (či už drôtové alebo bezdrôtové) majú výhodu v regulácii výkonu kotla nielen pomocou merania teploty v miestnosti, ale aj teploty vykurovacej vody v systéme a vonkajšej teploty. OpenTherm termostat v spolupráci s kotlom vyhodnocujú tieto informácie a dosahujú tak spoločne čo najefektívnejšiu reguláciu vykurovania a najvyššiu úsporu energií. Vďaka OpenTherm termostatu dochádza k modulácii výkonu kotla, ktorý plynule pridáva a uberá na výkone podľa požadovaných hodnôt na rozdiel od striedania maximálneho výkonu a nulovej aktivity (prostého zopnutia a vypnutia kotla). Termostat vďaka OT regulácii šetrí kotol, zvyšuje efektivitu vykurovacieho systému a znižuje náklady.

Praktická poznámka: Aby išlo ovládať kotol našimi termostatmi označenými OT, musí mať váš kotol v manuáli uvedené, že funguje na komunikačnom protokole OpenTherm. Pokiaľ používa váš kotol inú komunikáciu (napr. eBus) a nemá OpenTherm, môžete síce ku kotlu pripojiť náš OT termostat pomocou jeho NO/COM výstupu (relé), nevyužijete tak však výhody OpenTherm.

+ pokročilá regulácia vykurovania (zvyšuje životnosť kotla)
+ zvyšuje úsporu nákladov na vykurovanie

– vykurovacia sústava musí podporovať OpenTherm komunikáciu
 

Termostaty pre podlahové vykurovanie

Naše termostaty pre podlahové kúrenie slúžia primárne na automatické riadenie elektrických podlahových vykurovacích sústav v bytoch, domoch a kanceláriách podľa nastaviteľného časového programu. Pri teplovodnom podlahovom kúrení môžu ovládať servopohony.

Na presnú reguláciu výkonu podlahového vykurovania sa využíva nielen priestorový teplotný snímač v ovládacej jednotke (upevnený v stene pomocou napr. montážnej krabice KU 68), ale aj podlahový teplotný snímač. 3 metre dlhý podlahový senzor je súčasťou balenia a vedie z ovládacej jednotky na stene až k kúreniu uloženom v podlahe. Prepojenie vykurovacieho zariadenia (napr. vykurovacej rohože) a termostatu podľa schémy v návode by mala vykonávať osoba s patričnou kvalifikáciou.

Ovládacia jednotka by mala byť umiestnená v miestnosti s dobrou cirkuláciou vzduchu, ideálne na mieste bez priameho dopadu slnečných lúčov a vzdialenom od spotrebičov produkujúcich teplo. Programovateľným nastavením potom nastavíte požadovanú schému vykurovania a termostat pre podlahové kúrenie stráži a reguluje teplotu na vami navolené hodnoty cez deň v noci. Vybrať si môžete buď programovateľný termostat P5601UF alebo P56201UF radu GoSmart ovládaný pomocou mobilnej aplikácie. Oba modely sa môžu pochváliť až 16A odporovo spínaným relé vďaka ktorému zvládnu ovládať elektrické podlahové vykurovanie, infra panely alebo priamotopy.
 

Ovládanie termostatov

Najzákladnejší účel termostatov je regulovať vykurovanie tak, aby teplota v miestnosti nekolísala, ale držala sa okolo vami nastavenej teploty. Podľa spôsobu, ktorým požadovanú teplotu nastavujete a aké široké možnosti v nastavení teplotných zmien máte, rozlišujeme termostaty na programovateľné a manuálne.
 
Programovateľné
Manuálne

Programovateľné termostaty

Programovateľné termostaty sú tie, ktoré sa riadia vami zvoleným programom, tj prednastavenou schémou teplotných zmien. Často využívané programy má už termostat uložené v sebe, ľahko ich zapnete a nemusíte tak programovať vlastnú schému hodinu po hodine. Pokiaľ ale oceníte možnosť si program prispôsobiť na mieru, dovolí vám termostat nastaviť si užívateľské programy vykurovania. Navolíte si tak vlastné teplotné zmeny počas dňa a časové rozvrhnutie v týždennom pláne. Vo vlastnom programe je možné nastavovať úpravy času aj teploty po jednotlivých dňoch v týždni, alebo pre pracovné dni a zvlášť pre víkend, alebo pre celý týždeň.

Vybrané termostaty EMOS umožňujú zvoliť teplotu aj čas až pre 6 teplotných úsekov za deň, čo dáva veľkú flexibilitu pre vaše individuálne potreby. Programovateľný termostat (napríklad model P5607) oceníte, pokiaľ nepotrebujete vykurovať konštantne po celý deň, ale chcete mať napríklad príjemne na vstávanie, potom šetriť energiu a opäť mať zatopené po návrate z práce. Rovnako pokiaľ viete, že na víkendy nebývate doma. Do scenárov môžete kedykoľvek zasiahnuť a vykonať okamžitú zmenu.

+ prednastavenie teplotných scenárov podľa hodín a dní
+ úsporné vykurovanie

– komplexnejšie ovládanie
 

Manuálne termostaty

Manuálne termostaty sú bez programov, meníte iba aktuálnu požadovanú teplotu. Ovládanie manuálneho izbového termostatu nemôže byť jednoduchšie, skrátka len otočením kolieska doľava znižujete a otočením doprava zvyšujete teplotu, na ktorú si prajete vykúriť miestnosť. Preto taký termostat (napr. model P5604, P5614 alebo P5603R) ocenia hlavne starší ľudia alebo tí, ktorí nemajú v úmysle využívať nejaké sofistikovanejšie programy vykurovania. Stále môžete dynamicky meniť teplotu počas dňa podľa ľubovôle, ale takúto teplotnú zmenu nie je možné prednastaviť. Na displeji preto neprekážajú žiadne údaje navyše (čas a pod.), svieti na ňom iba momentálne užívateľsky nastavená teplota, prípadne aktuálna nameraná teplota v referenčnej miestnosti.

+ jednoduché ovládánie
+ nižšia cena

– nemožnosť prednastavenia denných schém
 

Ako správne termostat nastaviť?

Hlavnou funkciou termostatov je udržovať v obytnom priestore navolenú teplotu. Vďaka regulácii vykurovania termostat zabraňuje nechcenému výkyvu teplôt v miestnosti a pomáha znižovať tepelné straty. Vďaka optimálnej teplote v každý okamih a zbytočnému neprekurovaniu môžete zaujímavo znížiť vaše výdavky za energie. Aj zníženie teploty o 1 °C vám môže priniesť úsporu v jednotkách percent. Aby bola optimalizácia teploty čo najlepšia, je potrebné termostat nielen správne nainštalovať k vykurovacej sústave, ale aj vhodne nastaviť. Len vtedy bude skutočne plniť svoj účel.

Vďaka moderným programovateľným termostatom je možné teplotu nastavovať v časových plánoch podľa vášho denného režimu. Môžete tak ľahko upraviť vykurovanie pre pracovné dni, kedy ste väčšinu dňa mimo domova, a inak kúriť cez víkendy. Ďalším krokom je potom zvoliť správne teploty počas teplotných úsekov. Kombináciou termostatu a termostatických hlavíc vo vašej vykurovacej sústave dosiahnete najlepší teplotný komfort vo všetkých miestnostiach. Ako správne nastaviť termostat a termostatické hlavice nájdete v priloženej dokumentácii k výrobkom. Návod obsahuje popis schém prednastavených režimov, ktoré ľahko navolíte v menu programovateľného termostatu.

 

Ako vybrať správne miesto na umiestnenie?

Aby termostat správne fungoval, je nutné umiestniť vysielač na vhodné miesto vo vykurovanom priestore. Prístroj by mal byť umiestnený v najchladnejšej miestnosti v mieste, kde prirodzene koluje vzduch. Nemal by byť teda v blízkosti okna či klimatizácie, ale blízko by sa ani nemali vyskytovať spotrebiče produkujúce teplo. Skresľovalo by to nameranú teplotu. Aby sa vám termostat pohodlne ovládal a všetky potrebné informácie z displeja boli pekne na očiach, mal by byť zavesený asi 1,5 metrov nad zemou.
 

Slovníček pojmOV

Počet programov/Teplotné zmeny – jedná sa o časové body v schéme, v ktorom sa má teplota zmeniť. Čím viac teplotných zmien umožňuje termostat naprogramovať, tým podrobnejšie budete mať možnosť regulácie kúrenia na požadovanú teplotu v priebehu dňa či týždňa.

Počet teplôt – väčšinou sa nastavujú 2 hodnoty teploty, a to úsporná a komfortná.

Nastaviteľný rozptyl teploty/hysterézia – je rozptyl od vami požadovanej teploty, podľa ktorého termostat vie, za akej teploty má zopnúť a za aké vypnúť kotol. Označuje hodnotu, o ktorú musí teplota poklesnúť pod alebo vzrásť nad vami nastavenú hladinu, aby termostat znovu zapol či vypol kotol. Napríklad ak nastavíte hysteréziu 0,2 °C a požadovanú teplotu 21 °C, potom termostat zopne kotol pri 20,8 °C a vypne vykurovanie pri 21,2 °C. Tento údaj nehovorí o požadovanej teplote v miestnosti, ktorá sa môže pri termostate nastavovať s inou citlivosťou napr. po 0,5 °C.

Spínací modul/jednotka – prijímač bezdrôtového termostatu, ktorý prijíma signál s informáciou o nutnosti zopnutia kotla. Je napojený na zdroj vykurovania či chladenia. Väčšinou je inštalovaný v blízkosti kotla a potrebuje pre svoju činnosť napájanie 230 V /50 Hz.

Ovládací modul/jednotka – vysielač bezdrôtového termostatu, ktorý býva umiestnený v obývacej miestnosti, kde meria a ukazuje aktuálnu teplotu, a na ktorom nastavujete požadovanú teplotu. Pri sofistikovanejších termostatoch na ňom tiež programujete režimy a teplotné scenáre.

OpenTherm – názov pre obojsmerný komunikačný protokol medzi modulom kotlom a termostatom. Je to jednotné komunikačné rozhranie, na ktorom sa dohodli poprední výrobcovia plynových kotlov. Či váš kotol toto rozhranie má, je nutné zistiť v návode alebo konzultovať s dodávateľom kotla.

Spínaná záťaž – relé ako spínací prvok predstavuje jednoduchú elektronickú súčiastku, ktorú však možno pomerne ľahko zničiť, pokiaľ spína nevhodnú záťaž. Na udržanie životnosti spínacej jednotky termostatu sú dôležité hlavne výstupné hodnoty maximálneho spínateľného napätia a prúdu. Podľa parametrov vášho kotla voľte taký termostat, ktorý zvládne spínať váš spotrebič bez problémov – pre väčšinu kotlov je rozhodujúca odporová záťaž.

Manuálny – znamená bez možnosti programovania. Teplota sa nastavuje buď pomocou tlačidiel+ a – alebo pomocou kolieska, kde otočením doľava sa znižuje, otočením doprava sa zvyšuje požadovaná teplota.

Programovateľný – umožňuje prednastaviť dennú a týždennú schému vykurovania. Napríklad kúriť menej počas nocí a všedných dní a naopak viac cez víkend, kedy ste cez deň doma.

Digitálny/Elektronický – znamená, že nie je založený na mechanickom princípe (ako je napr. teplotná rozťažnosť plynu tlačiaca na membránu), ale na elektronických snímačoch a elektronickom spínači (relé). Digitálny termostat tiež indikuje dôležité hodnoty a zobrazuje ich spolu s výsledkami merania aktuálnej teploty na digitálnom (obvykle podsvietenom) displeji.

Kalibrácia izbovej teploty – používa sa napríklad v prípade, keď termostat ukazuje 21 °C, ale chceme, aby zobrazoval 20 °C, aby bol v súlade s ďalšími prístrojmi v miestnosti (napr. s meteostanicou alebo teplomerom). V tomto prípade je kalibračná hodnota nastavená na -1 °C.

Funkcia zablokovania termostatu (Lock) – používa sa proti prenastaveniu programov, po uzamknutí nebude termostat reagovať na stláčanie tlačidiel až do odomknutia, ktoré sa robí obvykle stlačením konkrétneho tlačidla alebo kombináciou tlačidiel. Príde vhod napr. rodinám s deťmi.

Režim prázdniny (Holiday mode) – tento mód šetrí energiu za vykurovanie tým, že vám umožňuje jednoduchým príkazom trvalo znížiť teplotu na 1 až 99 dní, keď odídete mimo domova.

Protizámrazový režim – na kotli bude trvalo nastavená teplota, napríklad 5 °C.

Často kladené otázky

Je možné manuálne jednoducho zasiahnuť do programu?

Áno. To sa hodí napríklad keď sa vrátite skôr domov a na termostate je ešte nastavená nižšia požadovaná teplota podľa programu a potrebujete, aby sa okamžite zopol a kúrenie začalo vykurovať na vyššiu teplotu. V manuáli k svojmu programovateľnému termostatu hľadajte sekciu Krátkodobá manuálna zmena teploty alebo Manuálny režim nastavenia teploty. Manuálny režim skončí automaticky pri prechode do ďalšieho teplotného úseku programu.

Aký typ spínania musí mať termostat?

Venujte pozornosť typu spínania, ktoré vyžaduje váš spotrebič. Pri 95 % plynových kotlov používa beznapäťové pripojenie. Pokiaľ má kotol beznapäťové spínanie, termostat ho musí mať tiež.

Je možnosť pripojiť viac prijímačov?

Vďaka funkcii self-learning, ktorú má náš termostat P5611OT.2R, je schopný vygenerovať vlastný párovací kód, ktorý si prijímač potom uloží do pamäte. Tak je možné cez ovládaciu jednotku riadiť až 6 prijímačov súčasne.