Prihláste sa k odberu noviniek a získajte zľavu 4 € na prvý nákup
Úvod Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

3. 6. 2021

Kto je prevádzkovateľom osobných údajov

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ("GDPR") je spoločnosť EMOS SK s.r.o., Hlinická 409/22, 014 01 Bytča, Slovenská Republika, e-mail: info@emos.sk, Tel.: +421 41 509 16 11.

Zásady ochrany osobných údajov

Akékoľvek prípadne poskytnuté osobné údaje spracovávame v súlade s platnými právnymi predpismi. Osobné údaje sú spracovávané iba v rozsahu potrebnom na splnenie účelu ich spracovania, po nevyhnutnú dobu, subjekty údajov sú oprávnené kedykoľvek požiadať o prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vykonávať všetky ďalšie práva dané im právnymi predpismi. Osobné údaje spracovávame iba v prípadoch, keď nám ich sami poskytnete.

Súhlas a obmedzené využívanie

Svoje osobné a firemné údaje (e-mailovú adresu, meno a priezvisko, adresu, telefón, atď.) nám poskytujete celkom dobrovoľne. Poskytnutím týchto údajov a odsúhlasením ich spracovania vyjadrujete zároveň súhlas s tým, že tieto údaje môžu byť zhromažďované, spracovávané a využívané pre účely kontaktovania, správy kontaktov, ochrany našich oprávnených obchodných záujmov, teda najmä na účely bezpečnosti a správy IT systému správcu alebo prípadného vymáhania svojich oprávnených nárokov voči Vašej osobe alebo priameho marketingu či pre iné Vami uvedené účely. Údaje nebudú zhromažďované, spracovávané ani využívané na žiadne iné účely. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou od okamžiku jeho odvolanie. Osobné údaje budú spracované v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom po dobu 5 rokov.

Jednotlivé verzie Súhlasov so spracovaním osobných údajov:

Verzia Platnosť Dokument
1.0 / 2018 1.5.2018 - 31.5.2021   word na stiahnutie
2.0 / 2021 1.6.2021 - stále platný word na stiahnutie

Ako pristupujeme k osobným údajom, za akým účelom ich spracovávame a ako dlho ich archivujeme

Údaje nevyhnutné pre dokončenie a doručenie objednávky

 • Objednávka tovaru: pri objednaní tovaru uvádza zákazník fakturačné a dodacie údaje vrátane kontaktných údajov v podobe e-mailovej adresy a telefónneho kontaktu. Tieto údaje potrebujeme pre spracovanie a doručenie objednávky.
 • Prepravné spoločnosti: aby sme Vám mohli doručiť tovar, predávame prepravnej spoločnosti vaše meno, priezvisko, adresu, telefón a e-mail. Prepravná spoločnosť ďalej vaše údaje niejako nevyužíva.
 • Centrála spoločnosti: za účelom vybavenia objednávky a reklamácie sú osobné údaje poskytované spoločnosti EMOS spol. s r.o. Česká Republika, ktorá prostredníctvom euro logistického centra zaisťuje expedíciu tovaru. EMOS spol. s r.o. Česká Republika ďalej tieto osobné údaje nijako nevyužíva.
 • Platobná brána: pri spôsoboch platby "prevodom" alebo "kartou" používame platobnú bránu, ktorej poskytujeme e-mailovú adresu pre prípad informovania o nerealizovanej platbe. Platobná brána ďalej nijako Vaše údaje nevyužíva.

Ďalšie spracovavané údaje

 • Chat: na účely komunikácie so zákazníkmi používame chat modul, kde v prípade off-line režimu zadáva užívateľ svoju e-mailovú adresu kvôli zodpovedaniu otázky. Chatovací modul ďalej nijako Vaše údaje nevyužíva.
 • Formuláre na e-shope: na e-shope používame rôzne formuláre, napr. Kontaktný formulár. U týchto formulárov vyžadujeme nevyhnutne potrebné údaje, napr. pre komunikáciu s Vami. Tieto údaje ďalej nijako nevyužívame.
 • Registrácia zákazníka: užívateľ sa môže kedykoľvek zaregistrovať. Registráciou si zákazník uľahčí nákupný proces (automaticky sa predvyplnia fakturačné a dodacie údaje) a získa niekoľko benefitov, ako získanie zľavového kódu na nákup, prednostné vychystanie tovaru, emailové informácie o ďalších zľavových kódoch, akciách, novinkách atď. Aktuálne benefity registrácie sú k dispozícii na Registrácia | EMOS.sk Samotný nákup tovaru na e-shope nie je podmienený registráciou.
 • Porovnávače tovaru: pre ohodnotenie nášho e-shopu a zakúpeného produktu poskytujeme Vašu e-mailovú adresu, na ktorú cenový porovnávač zasiela e-mail s dotazníkom spokojnosti zákazníka za účelom informovania o kvalite služieb daného e-shopu ostatným užívateľom. Cenové porovnávače ďalej nijako Vaše údaje nevyužívajú.
 • Meranie štatistík: dáta o návštěvnosti nášho e-shopu zbierame pomocou cookies za účelom štatistického vyhodnocovania a optimalizovania stránok tak, aby bol pre uživateľa prívetivejší a aby sa u nás užívateľ cítil príjemne.
 • Reklamné nástroje: za účelom zobrazovania relevantných reklám poskytujeme cookies reklamným nástrojom, ako sú Google Adwords, Sklik, Facebook atď. Týmto spôsobom Vám reklamné nástroje môžu zobraziť reklamu šitú na mieru a nezahlcovat Vás nezaujímavou reklamou.
 • Platforma e-shopu: programátorské práce na našom eshope zabezpečuje externý poskytovateľ, ktorý má prístup k dátam uloženým v databázi. Tieto dáta využívá k účelom potrebným pre prevádzku e-shopu. Poskytovateľ platformy ďalej nijako Vaše údaje nevyužíva.
 • Marketingové účely: využívame službu poskytovateľa platformy pre e-mail marketing Targito (newslettere, automatizácia, opustený košík). Obchodné oznámenie prostredníctvom e-mailu odosielame na základe vášho súhlasu či na základe oprávneného záujmu. Z odberu obchodných oznámení sa môžete jednoducho odhlásiť kliknutím na odkaz v pätičke newslettera alebo zaslaním e-mailu na info@emos.sk. Poskytovateľ platformy sa zmluvne zaviazal, že nebude poskytovať získané údaje žiadnym ďalším osobám.

Doba archivácie osobných údajov

Osobné údaje archivujeme:

 • po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov, najviac však po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu,
 • po dobu, kým nedôjde k odvolania súhlasu s poskytovaním benefitov / výhod rámci vykonanej registrácie najviac však po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu 10 rokov odo dňa vykonania registrácie na účely priameho marketingu v prípade existencie oprávneného záujmu, po dobu 10 rokov od vykonania objednávky tovaru alebo služby,
 • po uplynutí doby archivácie osobných údajov Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

Právo prístupu a verejný prehľad postupov pri spracovaní osobných údajov

Na žiadosť Vám písomne v súlade s platnými zákonnými predpismi oznámime, či ukladáme nejaké Vaše osobné údaje a o aké osobné údaje sa jedná. Okrem toho máte v súlade s platnými právnymi predpismi právo požadovať napríklad opravu, zákaz spracovania alebo vymazanie takýchto osobných údajov. Tiež máte právo podať sťažnosť na úrad na ochranu osobných údajov.

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky a informácie jednostranne zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste poskytli prevádzkovateľovi.

Bezpečnosť dát

K ochrane dát (proti náhodnej alebo úmyselnej manipulácii, strate, zničeniu alebo prístupu neoprávnených osôb) uplatňuje EMOS spol. s r.o. technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie dát. Naše bezpečnostné opatrenia sú priebežne zdokonaľované podľa vývoja dostupných technológií. Prevádzkovateľ nepostupuje (neprenáša) osobné údaje do krajín mimo EÚ alebo medzinárodnej organizácii.

Otázky ohľadom ochrany osobných údajov

Pokiaľ máte akúkoľvek otázku ohľadom manipulácie s Vašimi osobnými údajmi, môžete sa na nás obrátiť na kontaktoch uvedených nižšie:

EMOS SK s.r.o.
IČO: 36392961, DIČ: 2020104834
Hlinická 409/22
014 01 Bytča
Slovenská Republika

E-mail: info@emos.sk
Tel.: +421 41 509 16 11

alebo nás môžete kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára.