Úvod VIETE, ŽE - Oslnenie od svietidiel

VIETE, ŽE - Oslnenie od svietidiel

UGR je jednotný systém hodnotenia oslnenia?

 

Podľa poučky je oslnenie nepriaznivý stav zraku, ktorý narúša zrakovú pohodu, sťažuje alebo prípadne až úplne znemožňuje videnie a môže viesť aj k dlhodobým poruchám zraku. Mierny stupeň oslnenia si väčšinou ani neuvedomíme, no často však býva nechcenou príčinou únavy zraku. Pri vyššom stupni oslnenia sa videnie stáva namáhavým, vzniká pocit neistoty. Únava zraku prechádza na nervovú sústavu a priamo s ňou rastie aj nebezpečenstvo úrazu. Zhoršuje sa množstvo, ale aj kvalita vykonanej práce. Dôležitá je preto aj doba, na ktorú sa vystavíme vplyvom oslnenia. 
 

brown-518324_640-(1).jpg

Oslnenie môžu spôsobiť priamo svetelné zdroje alebo ich odrazy od povrchov s vysokým činiteľom odrazu. Z pohľadu biológie je oslnenie teda nepriaznivý stav zraku, ku ktorému dochádza, ak je sietnica oka vystavená rozdielnym jasom, prípadne vyššiemu jasu, na ktorý nebola dostatočne adaptovaná. Oslnenie zásadne ovplyvňuje zrakové úkony človeka. V súčasnej dobe existuje množstvo opatrení zameraných na obmedzenie oslnenia, akými sú: clonenie svietidiel, nepriame osvetlenie, antireflexné úpravy povrchov, špeciálne optické systémy jasu, prisvetlenie dôležitých plôch v zornom poli, polarizácia svetla a ďalšie. Všetky tieto opatrenia majú priamy vplyv na zníženie účinnosti osvetľovacích sústav a zaroveň zvýšení ich energetickej náročnosti.

2314-(1).jpg
 
V praxi sa v rámci európskych noriem používa pre hodnotenie priameho, rušivého oslnenia od umelého osvetlenia index oslnenia UGR (Unified Glare Rating) a je stanovený hodnotami od 0 po 30. Jedna jednotka predstavuje najmenší zistiteľný rozdiel, tri jednotky prijateľný rozdiel z hľadiska oslnenia. Ak je UGR hodnota menšia ako 10 – neevidujeme žiadne rušivé osvetlenie. Hodnoty sú ďalej rozdelené na 10, 13, 16, 19, 22, 25 a 28. UGR je teda jednotný systém hodnotenia oslnenia vo vnútorných priestoroch a umožňuje kvantifikovať mieru oslnenia používateľa v uzatvorenom priestore. Oslnenie vo vnútorných priestoroch môže byť spôsobené rôznymi zdrojmi svetla priamo alebo nepriamo - odrazom od lesklých plôch a predmetov, ako sú PC monitory, nábytok, zrkadlá a pod.
 
Screenshot_1.jpg
 
Rozlišujeme dva základné stupne oslnenia:

Psychologické (pozorovatelné a rušivé)
Svetelný zdroj odpútava pozornosť pozorovateľa od jeho zrakového
úlohy. Vzniká pocit nepohody a únavy. Nevyvoláva merateľné zmeny
zrakových funkcií.
 
Fyziologické (obmedzujúce a oslepujúce)

Zhoršenie schopnosti užívateľa vykonávať zrakový úloha. znižuje sa
kontrastné citlivosť a zraková ostrosť. Vyvoláva merateľné zmeny
zrakových funkcií.

2696644-(1).jpg

Fyziologické oslnenie, priamo ovplyvňuje zrakové funkcie, vo vnútorných pracovných priestoroch sa nesmie vyskytovať! Psychologické je potrebné, v čo najväčšej miere eliminovať.
Norma definuje, ktorá hodnota UGR je prípustná do rôznych priestorov, pozrite uvedené príklady:
 
Screenshot_3.jpg
 
S oslnením všetkého druhu sa v dnešnej dobe stretávame dennodenne. Napriek tomu tento aspekt býva zanedbávaný. Platí to dvojnásobne pri dnes už bežne dostupných, lacných LED svietidlách, ktoré dosahujú vysokého jasu. Oslnenie nastáva napríklad poddimenzovaním rozptylných vlastností rôznych krytov (difúzorov) alebo nedodržanie uhla clonenia. 

 

Prečítajte si aj o CRI

 

Prečítajte si aj o statickej elektrine

Prečítajte si aj o LED technológiách a ich dopade na životné prostredie

 

Prečítajte si aj o elektrine v našom tele

Prečítajte si aj o histórii elektriny


Prečítajte si aj o najdlhšie svietiacej žiarovke