Úvod VIETE, ŽE - Elektrina v našom tele

VIETE, ŽE - Elektrina v našom tele

Bez elektriny by sme sa nedokázali zamilovať?

 

Vedeli ste, že bez elektriny v našom tele by sme sa nedokázali hýbať? Nepohol by sa ani jeden sval a teda ani srdce. Elektrické signály nám umožňujú hýbať sa, dýchať, počuť, vidieť, cítiť chuť a vôňu, vnímať teplo, chlad, bolesť, ale aj jesťtráviť. Elektrina ovláda aj naše emócie. Bez elektriny by sme sa nevedeli ani vystrašiťdokonca ani zamilovať

93187.jpg
 
Ľudský mozog je najzložitejšia hmota vo vesmíre. Aj obyčajný mozog muchy je zložitejší, ako ktorýkoľvek počítač na svete. Mozog tvoria sústavy nervových buniek, ktoré sú navzájom pospájané do sietí, aby si mohli medzi sebou odovzdávať informácie o svojom stave. Mozog je s telom spojený miechou, z ktorej ďalej vychádzajú tenšie nervy do celého tela. Prostredníctvom nej mozog prijímavysiela informácie do celého tela. A práve tie sa prenášajú elektrickými signálmi.
 
img_TT_electrical-brain-activity.jpg
 
Tieto elektrické signály sú veľmi slabé, podstatne slabšie ako elektrina bežnej vreckovej batérie. Aj to však stačí na to, aby do mozgu preniesli informácie a aby naspäť prinútili pracovať svaly. Nazývajú sa nervové impulzy. Keď zmyslová bunka zaznamená nejaký podnet, začne vysielať množstvo signálov. Je to teda reakcia tela na určitý podnet. Podnetov, s ktorými sa človek počas dňa stretáva, je obrovské množstvo. Podnetom je napríklad vôňa, ktorú cítime, zvuk, ktorý počujeme, svetlo, ktoré vidíme, ale aj bolesť, tlak alebo teplota, ktorú pociťujeme. Tieto signály sa potom šíria pozdĺž nervových vlákien.
 
unnamed.jpg
 
Napríklad keď sa dotkneme niečoho horúceho. Je to pre mozog informácia o tom, v akom prostredí sa ruka nachádza. Aby sa informácia mohla dostať z končeka prsta až do mozgu, musí existovať citlivý prijímač, ktorý ju dokáže rozoznať. Nazývame ho receptor. Tento prijímač zachytí správu o horúcom predmete, ktorá sa prostredníctvom elektrických impulzov v nerve šíri až do mozgu. Tieto nervy sa nazývajú senzitívne, informujú mozog o tom, čo sa deje okolo nás. V mozgu sa informácia spracuje, porovná sa s tým, čo už o tej veci vieme. Potom sa mozog rozhodne, čo by bolo pre telo najvhodnejšie. Vieme, že najvhodnejšie je teraz od horúceho predmetu odtiahnuť ruku.
 
Nervy nesúce informáciu spätne z mozgu do svalu o tom, čo sa má urobiť, sa nazývajú motorické. Jemné elektrické impulzy prechádzajú do svalu a sval sa napne. Sval teda začne pracovať a ruku v tomto prípade odtiahne. Nervy prenášajú do mozgu podráždenie z prsta a mozog zasa prostredníctvom nervov prikazuje, čo majú jednotlivé časti tela robiť. Nerozmýšľali sme pritom, že ruku chceme odtiahnuť alebo dokonca ako rýchlo alebo akým smerom. Podobne napríklad, keď priblížime nejaký predmet do blízkosti oka, automaticky žmurkneme.
 
electricity.jpg
 
Poznáte ten pocit, keď zaspávate a zrazu vašim telom prebehne zášklb, ktorý trvá len sekundu, ale máte pocit, ako by vami prešiel elektrický prúd? V tomto okamihu sa vaše svaly stiahnu tak silno, že môžete až spadnúť z postele a zobudiť sa. Tento fenomén je spôsobený tým, že vo chvíli zaspávania sa naša dychová frekvencia rapídne zníži, znižuje sa tiež srdcový tep a svaly sú uvoľnené. Niekedy náš mozog tento stav vyhodnotí ako blížiacu sa smrť. Preto sa nás snaží zachrániť tým, že dá našim svalom signál na silné zašklbnutie. Odborne sa tento jav nazýva myoklonický zášklb“
 
Zaujímavosťou je, že nejestvuje špeciálny orgán v tele, ktorý by elektrinu vyrábal. Tá sa produkuje chemickým spôsobom v každej bunke. Veľké množstvo elektriny vyrábajú bunky nervov a srdca. Jednotlivé bunky jej produkujú len malé množsvo. Ak by ste ale spojili tisíce miliárd buniek vášho tela, výsledná elektrina by dokázala rozsvietiť 40-wattovú žiarovku.