Úvod Ukončenie dovozu

Ukončenie dovozu

Making Life Easy
www.emos.eu
Ukončenie dovozu do EÚ niektorých výrobkov a plnohodnotné náhrady – lighting produkty EMOS
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2011/65/EÚ o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach
Názov produktov Obrázok Termín ukončenia platnosti Plnohodnotá náhrada EMOS Obrázok
Kompaktné urescentné žiarivky 1. 9. 2021 LED žiarovky
Halogénové trubice
R7 s viac ako 2 700 lm viac ako 140 W 1. 9. 2021 LED reektory
Nízkovoltážne halogénové žiarovky
GU4, GU5,3, GU53 1. 9. 2021 LED žiarovky
Kruhové uorencentné lampy T5 a T9 25. 2. 2023 LED svietidlá
Kompaktné uorescentné lampy
CFLni - 2pin/4pin) 25. 2. 2023 LED svietidlá
Lineárne uorescenčné žiarivky
T5 a T8 25. 8. 2023 LED žiarivky
Halogény G4, GY6.35, G9 1. 9. 2023 LED žiarovky