Úvod Produkty GP testovali záchranári

Produkty GP testovali záchranári

Vybrané produkty GP uspeli v náročných testoch na medzinárodnom cvičení RESCUE PATROL 2016, v rámci ktorého spolupracovalo 150 záchranárov z Českej republiky, Slovenska a Nemecka. Otestované produkty získali označenie „Testované záchranármi“. Ide o Portable Power Bank B0390B/G/S a čelovku P8255. Otestované produkty najdete na našom eshope označené piktogramom Testované záchranármi.

Medzinárodné cvičenia RESCUE PATROL sa radia so svojimi extrémnymi nárokmi na fyzickú a psychickú zdatnosť účastníkov k najnáročnejším cvičeniam tohto formátu poriadaným na území ČR, kde zatiaľ prebehlo 15 ročníkov. Cvičenie je zamerané predovšetkým na mimoriadne udalosti, ako sú prírodné aj priemyselné katastrofy a hromadné neštastia s veľkým výskytom poranených osôb a kladie si za cieľ umožnenie spoločnej práce všetkých zúčastnených zložiek a skvalitnenie ich vzájomnej spolupráce pri skutočných zásahoch. V priebehu cvičenia tiež dochádza k testovaniu jednotlivých častí nového vybavenia, ktoré záchranné složky kupujú podľa svojej odbornosti a ktoré im umožňuje efektivnejšie a rýchlejšie pomôcť postihnutým osobám.