Produkty GP testovali záchranári / 6.1. 2017

Otestované produkty získali označenie "Testované záchranármi".

Otestované produkty získali označenie "Testované záchranármi" Ide o Portable Power Bank B0390B / G / S a čelovku P8255. Otestované produkty budú označené piktogramom Testované záchranármi. 

201701_07_CZ_foto-na-web_testovano-zachranari_928-454.jpg
 
Medzinárodné cvičenie RESCUE PATROL sa radí so svojimi extrémnymi nárokmi na fyzickú a psychickú zdatnosť účastníkov k najnáročnejším cvičeniam tohto formátu usporiadaným na území SR, kde zatiaľ prebehlo 15 ročníkov. Cvičenie je zamerané predovšetkým na mimoriadne udalosti, ako sú prírodné i priemyselné katastrofy a hromadné nešťastie s veľkým výskytom poranených osôb a kladie si za cieľ umožnenie spoločnej práce všetkých zúčastnených zložiek a skvalitnenie ich vzájomnej spolupráce pri skutočných zásahoch. V priebehu cvičenia tiež dochádza k testovaniu jednotlivých častí nového vybavenia, ktoré záchranné zložky zaobstarávajú podľa svojej odbornosti a ktoré im umožňuje efektívnejšie a rýchlejšie pomôcť postihnutým osobám.
0 Produkty na porovnanie Porovnať