CERN a EMOS nadviazali obchodnú spoluprácu / 23.2. 2017

Spoločnosť EMOS spol. s r.o. sa stala dodávateľom koaxiálnych káblov pre Európsku organizáciu pre jadrový výskum.

Spoločnosť EMOS spol. s r.o. sa stala dodávateľom koaxiálnych káblov pre Európsku organizáciu pre jadrový výskum, známu tiež pod skratkou CERN a sídliacu vo Švajčiarsku. Toto Európske laboratórium pre fyziku častíc je najrozsiahlejšie výskumné centrum časticovej fyziky na svete a disponuje prvotriednou technickou vybavenosťou svojich prístrojov. Cieľom organizácie CERN je spolupráca európskych štátov v oblasti čisto vedeckého výskumu. Laboratórium skúma zloženie hmoty, ale hrá tiež dôležitú úlohu pri rozvoji technológií budúcnosti. Hlavným poslaním CERN je výskum s cieľom spoznať najmenšie stavebné kamene nášho sveta a zákony, ktorými sa riadi. Najznámejšou metódou, s ktorou vedci v laboratóriu pracujú, sú experimenty tvorené vzájomným zrážaním častíc v zariadení zvanom Cyklotrón.
 
Jedným z ďalších experimentov je aj projekt BABY-mind, čo je spektrometer skúmajúci správanie mión čiže nestabilných elementárnych častíc. Vzhľadom k vysokým požiadavkám na presnosť prevedenia všetkých používaných prístrojov sú kladené vysoké nároky na kvalitu dodávaných komponentov, medzi ktoré patrí aj koaxiálne káble. Testované káble EMOS prešli náročným výberom, v ktorom boli podrobené rade testov. Posudzovala sa predovšetkým čistota medi, kvalita spracovania a v neposlednom rade správanie káblov na celej škále potrebného spektra. Vďaka týmto výsledkom sa EMOS stal dodávateľom pre tento výskum s víziou ďalšej prípadnej spolupráce.

 
201702_33_newsletter-CERN_680-px_obr-22.png
0 Produkty na porovnanie Porovnať