Čo nás charakterizuje


 Ekonomická stabilita

 
Skupina EMOS je od samého počiatku až po súčasnosť 100% českou spoločnosťou. Kvalitné stratégie a efektívne riadenie spoločnosti zaručuje dlhodobo priaznivý hospodársky výsledok. Konsolidovaný obrat skupiny EMOS group je 1,5 mld. CZK a celková zadĺženosť pod úrovňou 20%. Spoločnosť dlhodobo vykazuje úhradu záväzkov voči zamestnancom aj obchodným partnerom vždy v splatnosti.


 


Odbornosť a kvalita

 
26 rokov úspešného pôsobenia v odbore nielen potvrdzuje našu profesionalitu, ale aj zaväzuje k ďalšiemu skvalitňovaniu produktov a služieb. Oddelenie produktu a nákupu sa skladá z 25 produktových manažérov a technikov s mnohoročnou praxou. Tí zaisťujú, aby produkty EMOS boli kvalitné a spĺňali náročné požiadavky zákazníkov.
Významnou pridanou hodnotou spoločnosti EMOS je testovanie kvality výrobkov vo vlastnom testovacom laboratóriu. To funguje od roku 2009 a hlavným cieľom je kontrola kvality produktov dodávaných na trh či overovanie parametrov uvádzaných na obaloch. Vďaka laboratóriu si stojíme pevne za hodnotami, ktoré na obaloch uvádzame a zákazník má tak istotu, že sú aktuálne a pravdivé.


Logistická sila

 
Súčasťou našej obchodnej stratégie je perfektný zákaznícky servis a kvalitná logistika. O roku 2001 buduje spoločnosť EMOS moderné logistické centrum, ktoré v súčasnej dobe disponuje rozlohou 10 000 m2 s celkovou kapacitou 12 500 europaletových miest a 850 policových regálov. Od roku 2016 disponuje logistické centrum tiež výškovými automatizovanými zakladačmi s kapacitou 3 000 prepraviek.

Kapacita logistického centra, spolu s riadeným procesom nákupu a udržiavaným stavom zásob, nám umožňuje držať optimálny stav tovaru. Vďaka tomu je vždy zaručené, že tovar, ktorý je uvádzané skladom, je skutočne skladom a pripravené k okamžitému expedovaniu. Spravidla býva dopravený zákazníkovi najneskôr do 2 pracovných dní.
 

 

Spoločenská zodpovednosť


Skupina EMOS prikladá dôležitosť aj prostrediu, v ktorom sa nachádza, a preto sa výrazne zaujíma o dianie a aktivity vo svojom blízkom i vzdialenom okolí. Pri svojich aktivitách vždy rokujeme s ohľadom na prírodu a životné prostredie. Všetky prírodné zdroje využívame čo najefektívnejšie a najšetrnejšie. Minimalizujeme produktový odpad a pre obalové materiály zaisťujeme recykláciu. V súčasnej dobe sme držiteľom troch osvedčení, a síce EKO-KOM, ASEKOL a ECOBAT.
V každej krajine, v ktorej pôsobíme, podporujeme individuálne potreby ľudí so zdravotným postihnutím alebo sociálnym znevýhodnením, potreby dobrovoľníckych organizácií a v neposlednom rade aj potreby našich vlastných zamestnancov.

V Českej republike aktívne podporujeme jednak miestne športové udalosti súvisiace s tenisom, kde za zmienku určite stojí Zlatý kanár a FED CUP Přerov, alebo hokejom, v ktorom sponzorujeme miestny přerovský Zubří. Z tých zamestnaneckých je bezpochyby najobľúbenejší EMOS Race, na ktorom si každoročne môžu všetci zamestnanci skupiny EMOS zmerať svoje sily. Každoročne tiež realizujeme niekoľko spoločenských udalosti určené ako našim partnerom, tak našim zamestnancom.
0 Produkty na porovnanie Porovnať